LU Kai & ZHENG Siwei (CHN) vs Takeshi KAMURA & Keigo SONODA (JPN) during the YONEX-SUNRISE Hong Kong Open Badminton Championships 2016 at the Hong Kong Coliseum on 24 November 2016 in Hong Kong, China. Photo by Marcio Rodrigo Machado / Power Sport Images

PSI04031_24Nov2016_MM0322.jpg

1 of 1

LU Kai & ZHENG Siwei (CHN) vs Takeshi KAMURA & Keigo SONODA (JPN) during the YONEX-SUNRISE Hong Kong Open Badminton Championships 2016 at the Hong Kong Coliseum on 24 November 2016 in Hong Kong, China. Photo by Marcio Rodrigo Machado / Power Sport Images

Copyright: © 2016 Power Sport Images. All rights reserved.


View This Image's Galleries:
Takeshi Kamura & Keigo Sonoda (JPN) vs Lu Kai & Zheng Siwei (CHN)

Keywords: